چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۰۳ ۱۱۶
طبقه بندی: اخبار معاونت شهرسازی
چچ
2K3ZhCDahtin2YTYtCDZh9in2Yog2LTZh9ix2Yog2KfYsiDYr9ix2q/Yp9mHINmB2YbYp9mI2LHZii8g2YXYrdmF2K/Ysdi22Kcg2K3Ys9mK2YYg2YbamNin2K8=

حل چالش های شهری از درگاه فناوری/ محمدرضا حسین نژاد

با توجه به حجم بالای درخواست ها در حوزه شهرسازی از یک سو و اهمیت و تاثیر فزاینده شهروند سپاری و استفاده از فناوری های نوین در کاهش مسائل شهری اهمیت بهره گیری و به کارگرفتن این فناوری های در حوزه های مختلف توسط شهروندان روز به روز اهمیت بیشتری می یابد

وجوه شناخته شده قرن حاضر از چند منظر مختلف قابل بررسی و توجه است، قرنی که از سویی فناوری و اطلاعات مبدل به مهم ترین ویژگی آن شده و از سوی دیگر با سرعت بسیاری به سمت شهرنشینی و گسترش شهرها پیش می رود، بر این مبنا اهمیت شهرهایی که روز به روز هوشمند تر شده و تمامی بخش های ان مجهز به فناوری باشد روز به روز بیشتر نمود می یابد.

حرکت شهرهای دنیا به سمت استفاده هرچه بیشتر و بهتر از فناوری روندی است که مدت ها قبل آغاز شده و این روزها وارد مراحل جدید شده است، این روزها مدیریت شهری در تمام دنیا برای رفع بسیاری از مسائل و مشکلات پیش روی خود نیازمند هوشمند سازی و نهایتا شهروند سپاری بخش های مختلف است.

مسائلی که به صورت همزمان با توسعه شهرها بیشتر شده و شهرها را با مخاطرات فزاینده ای روبرو می کند، با افزایش جمعیت شهرها و تکمیل سرانه های جمعیتی در بخش های مختلف شهری مشکلاتی در حوزه های آلودگی هوا، ترافیک، حمل و نقل و ... نیز بیش از پیش نمایان می شود.

این مشکلات مخاطراتی هستند که می توانند آینده شهر را با چالش های جدی مواجه کنند؛ هوشمند سازی می تواند به وسیله روش های کارآمد تر نه تنها بسیاری از این مسائل را حل و فصل کند بلکه منجر به افزایش درآمد و منابع درآمدی پایدار نیز شود، چرا که شهروند سپاری و استفاده صحیح از فناوری میتواند منجر به کاهش هزینه های بسیاری چه در حوزه فردی و چه برای مدیریت شهری شود.

بر همین اساس و با توجه به آنکه حجم وسیعی از خدمات ارائه شده در کلان شهری چون مشهد به حوزه شهرسازی و معماری مربوط است، این مهم برای سیاست گذاران و مدیران شهری اهمیت می یابد که افراد بتوانند با استفاده از سیستم های هوشمندی که در اختیار ایشان قرار داده شده به پیگیری و به نتیجه رساندن درخواست های خود در این حوزه بپردازند؛ چنانچه اگر شهروندی بتواند مسیر رسیدگی به درخواست هایشان را از طریق فناوری پیش ببرد، به لحاظ زمان و هزینه هایی که برای به نتیجه رسیدن هر مساله نیاز است، کاسته خواهد شد، همچنین عدم نیاز به جابجایی افراد در شهر برای رسیدگی به مسائل این چنین تاثیرات بسیاری در کاهش ترافیک و آلودگی های زیست محیطی و همچنین افزایش کارایی سیستم حمل و نقل خواهد بود.

در این بین شهروندان نیز نقش پررنگ و مهمی در به ثمر رسیدن اهداف فوق ایفا می کنند چرا که اگر شهروندان نیز هم راستا با توسعه تکنولوژی و هوشمند سازی پیش نروند، تحقق امر هوشمند سازی مساله ای ناممکن خواهد بود، تا شهروندانی نباشند که به صورت آگاه وهوشمندانه از این بسترها بهره ببرند نتایج خوبی به بار نخواهد آمد.

کلان شهر مشهد در سال های اخیر به دنبال گسترش هوشمند سازی بوده و به زودی تمامی مناطق این شهر هوشمند و قسمت زیادی از فرایندهای شهرسازی شهروند سپاری خواهد شد تا بتوانیم بر مسائل و مشکلات شهر فائق آمده و به سمت توسعه پایدار گام برداریم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 2.5017026265462
Qt: 2.7419745922089