فرم مشاهده خبر
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۱۰:۰۶ ۲۵
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjZhtivINmK2YMg2LXZiNix2KrYrNmE2LPZhyDZg9in2LHar9ix2YjZhyDYqtiu2LXYtdmKINin2YXZiNixINiy2YrYsdio2YbYp9mK2Yog2Ygg2LTZh9ix2LPYp9iy2Yog2KfYs9iq2KfZhiDZhdmI2LHYriAxNDAwLzA2LzAz

بند یک صورتجلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ 1400/06/03

بند یک صورتجلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی وشهرسازی استان در خصوص درخواست اجرای طرح مجتمع ساماندهی مشاغل مزاحم شهری

به گزارش روابط عمومی مدیریت پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد

پیرو تصمیمات متخذه طی بند 7 صورتجلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی مورخ 1399/05/04 مجددا موضوع نامه شماره 38/4/30240 مورخ 1397/10/04 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ونامه شماره 21/173629 مورخ 1397/09/12 شهردار مشهد در خصوص درخواست اجرای طرح مجتمع ساماندهی مشاغل مزاحم شهری ( صنوف خدمات کارگاهی تعمیرات خودورهای سبک) به عنوان رده 3 (ج) واحدهای خدماتی، در زمینی به مساحت 54800 متر مربع واقع در پلاک 4 اصلی بخش 10 مشهد و در پهنه حفاظت با فعالیت متوسط طرح مجموعه شهری مشهد میباشد.

آدرس کوتاه شده:
طبقه بندی ها
No Cache
Gt: 1.8910888036092
Qt: 0.93309259414673