۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۱۰:۱۰ ۱۲۹
طبقه بندی: نمایندگان فنی مالکین
چچ
2KfYtdmE2KfYrSDZgdix2YUg2KrYudmH2K8g2YHYsdmFINiq2LnZh9iv2YbYp9mF2Ycg2b7Ziti02LHZiNmKINi32YjZhNmKINiMINin2LHYqtmB2KfYudmKINmIINmF2LLYp9it2YXYqiDZh9mF2LPYp9mK2q/Zig==

اصلاح فرم تعهد فرم تعهدنامه پیشروی طولی ، ارتفاعی و مزاحمت همسایگی

فرم تعهد نامه پاسخگویی به شکایت های احتمالی در خصوص پروانه صادره جایگزین فرم فرم تعهدنامه پیشروی طولی ، ارتفاعی
و مزاحمت همسایگی

باسلام

فرم تعهد نامه پاسخگویی به شکایت های احتمالی در خصوص پروانه صادره جایگزین فرم فرم تعهدنامه پیشروی طولی ، ارتفاعی و مزاحمت همسایگی گردید

کد مربوط به فرم FR-029-1028

لینک زیر جهت دانلود و بهره بردای ارسال میگردد

https://shahrsazi.mashhad.ir/s/mfac7e7

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7325560251872
Qt: 1.1299180984497