اداره کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده صد

اداره کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده صد

چشم انداز (مبتنی بر سند چشم انداز شهر مقدّس مشهد با محوریّت شهرداری‌ در افق 1404 خورشیدی)

 • نظام مند سازی ساخت و سازهای شهری در جهت توسعه پایدار شهر

‌اهداف

 • نظام مندسازی ساخت و ساز شهری با نظارت بر اصول مهندسی و شهرسازی
 • صرفه جویی اقتصادی و مدیریت هزینه
 • هم افزایی در برنامه ها و اقدامات در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت ارگانهای دخیل در امر ساخت و ساز
 • استفاده از فناوری های نوین
 • ایجاد و بهبود مدیریت یکپارچه و کارآمد در راستای حفاظت و صیانت از حریم
 • افزایش اعتماد و رضایتمندی شهروندان

مأموریت

 • جلوگیری از ساخت سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهر
 • رسیدگی به تخلفات ساختمانی
 • پیگیری اجرا آرا کمیسیون های ماده صد
 • مدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده صد

  مسعود ایاز

  کارشناسی ارشد
  -
  37656916
  37680840
  مدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده صد : مسعود ایاز
عوامل اجرایی واحد
نام و نام خانوادگی مسئولیت تلفن فکس
واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحد تلفن فکس
اطلاعات تماس
38533233 -051
38533233
Mspl@mashhad.ir
-
-