اداره کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری

اداره کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری

اطلاعات تماس
051-37654550
051-31291212
-
مشهد - میدان راهنمایی - جنب بانک شهر - ساختمان اداره کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری

کد پستی 9185853988