عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf فایل آموزشی ثبت صورتمجلس تفکیکی (سرا10) ۱.۸۵ مگابایت دریافت فایل
pdf فایل آموزشی پایانکار تفکیکی (سرا10) ۲.۵۳ مگابایت دریافت فایل
xlsx آخرین لیست نمایندگان فنی مالک ۶۷.۴۸ کیلوبایت دریافت فایل
pdf جزوه آموزشی ضوابط و مقررات شهرسازی ۱۱.۴۶ مگابایت دریافت فایل
jpg لیست شرکت های نقشه برداری ۲.۷۲ مگابایت دریافت فایل
rar نسخه جدید بازدید تبلت بهمراه فایل پی دی اف راهنمای استفاده ۱۵.۶۹ مگابایت دریافت فایل
xlsx پاسخگویی به شبکه مسائل سیستم یکپارچه شهرسازی ۱۳.۵۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آموزش نحوه دریافت "پرداختی اول"1400/02/06 ۵۴۰.۹۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf تدقیق مغایرت های جزئی و اساسی استعلامات آپارتمان ۱۲۷.۰۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نمایندگان فنی مالکین ۱۶.۲۹ مگابایت دریافت فایل
No Cache
Gt: 2.0670286814372
Qt: 2.2306640148163