عنوان حجم فایل دریافت فایل
1 چک لیست کارشناسان بازدید منتخب ۰ بایت دریافت فایل
1 بنر قانون پیش فروش ساختمان و صدور شناسنامه فنی جهت نصب در دفتر ۰ بایت دریافت فایل
xlsx آخرین لیست دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی(ویرایش 1400/09/04) ۶۷.۴۲ کیلوبایت دریافت فایل
1 جزوه ضوابط و مقررات شهرسازی ویرایش مرداد 1397 ۰ بایت دریافت فایل
1 تعرفه دفاتر پیشخوان1396اصلاحی ۰ بایت دریافت فایل
2 نسخه موبایلی ضوابط و مقررات شهرسازی (اندروید) ۰ بایت دریافت فایل
1 اطلاعات جامع دفاتر شهرسازی شهرداری مشهد ۰ بایت دریافت فایل
1 کاتالوگ های طرح نظام جامع پاسخگویی و پایش عملکرد شهرداری مشهد ۰ بایت دریافت فایل
1 شرایط اعلام کاربر جانشین ۰ بایت دریافت فایل
1 آخرین گردش کار پروانه احداث بنا - تجدید / اصلاح - اصلاح پروانه -توسعه بنا / تغییر بهره برداری ۰ بایت دریافت فایل
No Cache
Gt: 2.5082379976908
Qt: 2.8448882102966