۱۳۹۳/۱۰/۱۳ ۰۸:۳۹ ۵۲۶۱
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

نحوه برداشت صحیح حیاط خلوت

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی

دستورالعمل صحیح نحوه برداشت حیاط خلوت (پیوست) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.6341473261515
Qt: 2.8738293647766