۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۰۹:۲۴ ۱۵۹۳
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض نقل و انتقال

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" مصوبه شورای محترم اسلامی شهر مشهد بشماره 5516-24/4/94 در خصوص عوارض نقل و انتقال (پیوست)  جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

مرجع صادرکننده: شورای اسلامی شهر
شماره: 5516
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.2677060763041
Qt: 2.3043828010559