۱۳۹۴/۰۶/۰۵ ۱۲:۲۷ ۳۲۲۵
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

تعرفه دفاتر

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

تعرفه خدمات مهندسی شهرسازی(پیوست) جهت اطلاع و نصب در محل دفتر جهت رویت ارباب رجوع بحضور ارسال می گردد.

تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.3340473175049
Qt: 0.90960621833801