۱۳۹۵/۰۳/۲۴ ۱۱:۰۰ ۳۲۱۳
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

اطلاع رسانی ضوابط جدید

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

ضوابط و دستورالعمل های جدید که در سیستم یکپارچه شهرسازی اعمال گردیده به (پیوست) جهت اطلاع واقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.1212267875671
Qt: 0.65460801124573