۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۰۷:۰۱ ۲۷۷۳
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

آموزش فرم ثبت درخواست

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به اطلاع می رساند؛ در زمان ثبت درخواست ،فرم بررسی  اطلاعات درخواست می بایست به طور کامل تکمیل و محتویات آن به تائید و امضاء مالک یا وکیل قانونی رسیده( نمونه پیوست) و فرم مربوطه در آرشیو سیستم یکپارچه شهرسازی بارگذاری گردد.

تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.2939947446187
Qt: 0.76717042922974