۱۳۹۵/۰۶/۱۵ ۰۷:۲۹ ۷
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

پیاده سازی صدور فیش هیات فنی و هیات پارکینگ در سیستم یکپارچه

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به پیوست نامه پیاده سازی صدور فیش هیات فنی و هیات پارکینگ در سیستم یکپارچه شهرسازی جهت اطلاع و اقدام لازم بحضورارسال می گردد.

شماره: 115509
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.8446127573649
Qt: 1.6312506198883