۱۳۹۵/۰۶/۲۳ ۱۳:۳۱ ۲۵۰۸
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

مالیات بر ارزش افزوده

دفاتر و شرکتهای محترم خدمات شهرسازی شهرداری مشهد

باسلام

احتراما" به پیوست نامه معاونت محترم شهرسازی و معماری در خصوص مالیات بر ارزش افزوده جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

مرجع صادرکننده: معاونت شهرسازی و معماری
شماره: 121481
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.8877633412679
Qt: 1.7831873893738