۱۳۹۵/۰۶/۲۸ ۱۲:۵۱ ۷۳۸۰
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

گردش کار جدید ثبت درخواست استعلام الکترونیک

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما"  به پیوست فایل آموزشی  ثبت درخواست استعلام الکترونیک  از طریق سامانه mashhad.ir  جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.لازم به توضیح می باشد از روزشنبه  مورخ 95/8/8 ثبت درخواست استعلام الکترونیک  از طریق سامانه مذکور انجام می پذیرد . فایل پیوست را حتما مطالعه نمائید.

تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.3834573427836
Qt: 0.93790030479431