۱۳۹۵/۰۸/۰۶ ۰۹:۳۳ ۲۹۵۴
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

نحوه برداشت انباری

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" با توجه به تفسیر های مختلف در خصوص نحوه برداشت انباری در خرپشته و پشت بام ، فایل پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.7761359214783
Qt: 1.5376396179199