۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۰۶:۵۷ ۳۰۸۸
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

پیشروی جهت اجرای نماسازی

دفاتر ، شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی و کارشناسان محترم بازدید

باسلام

احتراما" در خصوص اعطاء پیشروی جهت اجرای نماسازی به اطلاع می رساند؛ اعطا پیشروی جهت اجرای نماسازی به هر صورت(تزئینی یا غیر تزئینی) در حد ضابطه سطح اشغال دارای مجوز، مجاز می باشد و در صورت اجرا در ساختمان بعنوان زیربنا اعلام و محاسبه می گردد.

شماره: 160320
تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
No Cache
Gt: 1.1617487271627
Qt: 0.69644141197205