۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۰۹:۲۶ ۲۸۸۲
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

ارسال کدنوسازی مکان دفتر

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه قبلی، برخی از دفاتر و شرکتها هنوز اقدام به ارسال کدنوسازی محل ننموده اند لذا شایسته است تا روز سه شنبه مورخ 95/10/14 اقدام نمایند.

1) در قالب فرم ذیل اقدام به ارسال کدنوسازی نمائید. در صورتی که دفتر دارای شعبه فرعی می باشد کدنوسازی شعبه فرعی نیز ارسال گردد.

2) دفاتر محترم می تواند فایل را به این ادرس ایمیل یا لینک نمایند.moshirian-sh@mashhad.ir

3)دفاتری که قبلا کدنوسازی ارسال نموده اند در صورتی که دارای شعبه فرعی می باشند ،کدنوسازی شعبه فرعی را ارسال نمایند.

تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 3.7222007115682
Qt: 4.4932067394257