۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۰۹:۱۴ ۱۸۴۹
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

کروکی محل قرارگیری درختان

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به پیوست نامه معاون محترم شهرسازی و معماری در خصوص تفاهم نامه معاونت شهرسازی و معاونت محترم خدمات و محیط زیست شهری مبنی بر تکمیل فرم فضای سبز و کروکی محل قرار گیری درختان جهت اطلاع و بهره برداری بحضور ارسال می گردد.

تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 3.0074833234151
Qt: 3.3976671695709