۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۲:۱۵ ۲۵۷۵
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

گردشکار اتحادیه صنفی

دفاتر محترم:

باسلام

احتراما" گردشکار جدید اتحادیه صنفی(پیوست) جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

مرجع صادرکننده: سازمان فاوا
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.0447940826416
Qt: 1.80104804039