۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۰:۵۶ ۱۵۰۴
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

شرایط اعلام کاربر جانشین

دفاتر محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" پیرو هماهنگی انجام شده با سازمان محترم فاوا؛ مدیران محترم مسئول دفاتر که قصد اعلام کاربر جانشین ، که به توکن مدیر مسئول دسترسی داشته باشد می بایست موارد ذیل را  رعایت و اقدام نمائید.

1- ارائه معرفی نامه مکتوب از سوی دفتر ، نامه می بایست دارای سربرگ دفتر، تاریخ ، مهر و امضا مدیر مسئول دفتر باشد.

2- کاربر معرفی شده حتما می بایست دارای توکن باشد

3- در متن نامه قید گردد که عواقب و مسئولیت انجام کار برعهده شخص مدیر مسئول می باشد.

4- درخواست می بایست ابتدا جهت تائید به مدیریت طرحهای توسعه شهری ارسال گردد و پس از تائید حوزه شهرسازی، درخواست جهت اعمال به سازمان محترم فاوا ارسال می گردد.

تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
No Cache
Gt: 1.0534812609355
Qt: 0.57699084281921