۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۰۹:۰۹ ۲۹۱۹
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

چک لیست بروز آوری شده کمیسیون ماده صد

دفاتر محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به اطلاع می رساند؛ با توجه به اهمیت دقت و کیفیت مستندات پرونده های ارسالی و پرهیز از اطاله ی فرایند بررسی(عودت پرونده و یا صدور فرم های قرار متعدد) به پیوست چک لیست بروز آوری شده مربوط به نحوه تشکیل و تنظیم پرونده های کمیسیون ماده صد جهت رعایت و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.


مرجع صادرکننده: مدیریت کمیسیون ماده صد
شماره: 152522
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.2833587328593
Qt: 0.90307021141052