۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۰۸:۴۳ ۱۲۹۹
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

فلوچارت و فرایند اجرای پیش فروش ساختمان

دفاتر محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به اطلاع می رساند؛ به پیوست نامه اداره کل محترم راه و شهرسازی استان خراسان رضوی و فلوچارت فرایند اجرای قانون پیش فروش ساختمان جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

تبصره: برابر با دستور مدیریت محترم طرحهای توسعه شهری ، فلوچارت مذکور در محل دفتر نصب و در معرض دید شهروند قرار گیرد.

مرجع صادرکننده: اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
شماره: 77103
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.3139433860779
Qt: 2.3324716091156