۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۰۷:۲۵ ۱۴۷۶
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

درج پلان پارکینگ در فولدر اختصاصی

 دفاتر محترم شهرسازی

باسلام

احتراما" به پیوست نامه مدیریت طرحهای توسعه شهری با موضوع درج پلان پارکینگ در فولدر اختصاصی جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

تبصره: مطابق با نامه مذکور دفاتر محترم ، منبعد از تحویل پلان پارکینگ تائید شده به متقاضی خودداری نموده و ارسال یا ارائه دستی آن به اداره ثبت ممنوع می باشد. رعایت موضوع برای کلیه دفاتر لازم اجراست و در صورت قصور دفتر مطابق با ائین نامه انضباطی و اجرایی برخورد خواهد شد.

تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.0454746882121
Qt: 2.056414604187