۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۰۹:۵۱ ۱۰۰۹
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

اعلام جلسه افتتاحیه پروژه نظام پاسخگویی

دفاتر محترم سطح منطقه 9

باسلام

با عنایت به اجرای طرح پایلوت پروژه نظام پاسخگویی و پایش عملکرد شهرداری مشهد مقدس ، دفاتر سطح منطق9(پیوست) در جلسه افتتاحیه حضور بهم رسانند. متذکر می گردد با توجه به محدودیت فضا، دفاتر قید شده حضور داشته  و شخص مدیر مسئول شرکت نماید. در محل جلسه حضور و غیاب انجام خواهد شد.

مکان جلسه: فرهنگسرای فناوری ورسانه واقع در پارک لاله -میدان هفت تیر

زمان جلسه: روز دوشنبه ساعت 14 مورخ 96/10/11

 

مرجع صادرکننده: مدیریت نوسازی و تحول سازمانی
شماره: 188768
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.8097847302755
Qt: 3.0439841747284