۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۱:۲۰ ۵۴۵
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

تقدیر و تشکر

دفاتر محترم شهرسازی

باسلام

طی جلسه ای در مورخ 96/12/10 مدیریت محترم طرحهای توسعه شهری از برخی کاربران دفاتر به پاس همراهی و مشارکت در حوزه شهسازی  و ارائه پیشنهادات ، نظرات موثر و سازنده تقدیر و تشکر نمودند. بدین وسیله از اقایان باغبانزاده ،عادل احمدیان، پاک نیا و خانم گلستانی، عمادی و خوش خلق تقدیر و تشکر گردید. امید است با همکاری و تعامل مشترک  گامی بلند در راستای ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان برداشته شود. (تقدیرنامه افراد فوق پیوست می باشد)

تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 3.0883739789327
Qt: 3.5708076953888