۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۰۷:۳۸ ۵۸۹
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

پوشش مناسب پروژه های ساختمانی مرتفع در حال ساخت و حفاری ها

به پیوست تصویر مصوبه شماره 5/97/598/ش- 97/1/21 شورای محترم اسلامی شهر مشهد با موضوع پوشش مناسب پروژه های ساختمانی مرتفع در حال ساخت و حفاری ها و همچنین فرم اطلاعیه مصوبه و تعهد نامه جهت اطلاع و اقدام اطلاع رسانی میگردد ، شایسته است به لحاظ اجرائی شدن مصوبه فوق ضمن کنترل در  لحاظ شدن موضوع در ذیل پروانه های ساخت صادره، اقدامات لازم مطابق متن مصوبه صورت پذیرد

 

مرجع صادرکننده: شورای اسلامی شهر
شماره: 5/97/598/ش
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.6871186892192
Qt: 1.4698181152344