۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۰۷:۳۰ ۱۱۲۸
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

محاسبه آلاچیق

تا مساحت 12 مترمربع آلاچیق ، معاف از تراکم می باشد لکن با پیشنهاد منطقه در جهت بهبود عملکرد فضای باز ساختمانها موافقت و در کاربری مسکونی متراژ 12 متر مربع معافیت سطح اشغال نیز اعمال گردید .کنترل های لازم در خصوص عدم انحراف عملکرد فضای مذکور و عدم مزاحمت برای چیدمان پارکینگ و مسیر تردد سواره و پیاده ضروری میباشد.

مرجع صادرکننده: اداره کل امور شهرسازی شهرداری مشهد
شماره: ۸۲۲۸۶ /۲۹/۹۷
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.6127185821533
Qt: 1.3611297607422