۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۰۷:۲۹ ۵۸۲
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

نمای جانبی و الحاقات نما

با سلام و احترام،

   با عنایت به استعلام مناطق، موارد زیر مطابق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی سال 1369و مصوبه شورای شهر سال‎های 1384 و 1391 ( پیوست ) به حضور اعلام می‎گردد. مقتضی است نسبت به اطلاع‎رسانی مناسب به مراجعین، دستورات لازم را صادر فرمایید.

- حداقل نماسازی مناسب، سیمان‎کاری با سیمان سفید برای نماهای اصلی و جانبی محسوب می‎شود.
 - نماسازی سطوح مشرف به فضاهای آزاد قطعات مالکیت شمالی و مجاورین با حداقل مصالح سیمان سفید الزامی است.
 - بخش‎هایی از نمای اصلی که از داخل خیابان اصلی قابل رویت می‎باشد، حتی اگر در آینده توسط ساختمان‎های مجاور پوشیده شود، نیز باید با مصالح مناسب پوشانده شود.
 - لازم به ذکر است صدور پایان‎کار مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی می‎باشد.
 - کلیه الحاقات اضافی بنا از قبیل کولر، کانال کولر، سیم کشی و کنتورهای تاسیسات و ... می‎بایست از روی نمای اصلی ساختمان‎ها حذف گردد؛ در صورت اجباری بودن نصب آن‎ها بر روی ساختمان یا بالکن، اجرای دیواری کاذب و یا مجوف به نحوی هماهنگ با نمای ساختمان به منظور غیرقابل رویت کردن الحاقات،با کنترل موضوع مشرفیت و مزاحمت ضرورت دارد.
 

مرجع صادرکننده: معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد
شماره: ۱۹۸۱۷۶ /۲۹/۹۷
تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
No Cache
Gt: 1.5131125450134
Qt: 1.1848313808441