۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۹:۴۵ ۴۹۲
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

اجرای نمای جانبی

 اجرای نماهای جانبی با پوشش سیمان سفید، پس از اجرای سیمان سیاه الزامی بوده و بایستی کنترل لازم در این رابطه صورت پذیرد...

مرجع صادرکننده: معاونت شهرسازی و معماری
شماره: 29/98/31994
تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
No Cache
Gt: 2.4161052703857
Qt: 2.5317506790161