۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰۹:۳۹ ۶۵۳
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

عدم نیاز به مکاتبه با اداره کل استاندارد جهت اخذ تائیدیه آسانسور

با سلام و احترام
در راستای تسهیل در فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی، کاهش بروکراسی اداری و با توجه به هماهنگی های صورت گرفته به استناد به پاسخ استعلام اداره کل استاندارد خراسان رضوی به استحضار میرساند، از این پس نیازی به صدور مکاتبه جهت اخذ تائیدیه آسانسور از سوی آن منطقه با اداره کل استاندارد وجود نداشته و شهروندان می توانند با مراجعه مستقیم به شرکتهای بازرسی فنی آسانسور فعال درمشهد، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند، لذا نامه مذکور  از بخش مکاتبات - گواهی سامانه یکپارچه شهرسازی حذف شده است.
ضمنا اخرین لیست شرکتهای بازرسی آسانسور پیوست می باشد. تغییرات شرکتها از طریق سایت مرکز ملی تائید صلاحیت ایران به آدرس http://naciportal.isiri.gov.ir/Portal/Home   قابل رویت می باشد
مرجع صادرکننده: اداره کل امور شهرسازی
شماره: ۱۰۰۶۲۰ /۲۹/۹۸
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.4506834348043
Qt: 1.1743171215057