۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۰:۵۳ ۵۰۳
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

فرآیند صدور گواهینامه بازرسی استاندارد آسانسوربدون نیاز به مراجعه شهروند به شهرداری

پیرو نامه 29/98/100620 - 98/06/02  فرآیند صدور گواهینامه بازرسی استاندارد آسانسور(برابر اعلامیه اداره کل استاندارد خراسان رضوی)  به پیوست ارائه می گردد
مرجع صادرکننده: اداره کل امور شهرسازی
شماره: ۱۰۹۹۸۳ /۲۹/۹۸
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.0928554534912
Qt: 2.0773615837097