۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰۹:۰۴ ۸۰۳
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

اعلام رویه در خصوص گردشکار گواهی پایانکار بهره برداری

احتراما به استحضار میرساند نظر به اهمیت یکسان سازی و اصلاح فرایندها به جهت ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی، شفافیت و ایجاد هماهنگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه فرآیند زائد و موازی که موجب تاثیر بر عملکرد دفاتر و افزایش رضایتمندی و تسهیل در پاسخگویی نیز میگردد ، این اداره کل نسبت به بررسی کامل فرایند درخواست پایانکار بهره برداری و شناسایی نحوه عملکرد مناطق مختلف در کلیه موارد اقدام و رویه یکسان برای کلیه مراحل به شرح ذیل تعیین گردیده است . لذا خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی کامل به کلیه کارشناسان محترم شهرسازی و اداره نظارت بر ساخت و سازها , نظارت جامع جهت اقدام بر اساس رویه اعلامی نیز انجام گردد:

1- پارکینگ : کلیه درخواستهای گروه پایانکار بهره برداری میبایست در هیات پارکینگ بررسی گردد.(پرونده ها ابتدا توسط کارشناس مطلع ( کارشناس ترافیک ) بررسی و در صورت نیاز به طرح در هیات پارکینگ به هیات مربوطه ارسال گردد.

2- بازدید: پیرو مکاتبه شماره25/95/100274 مورخه 95/5/25در خصوص هوشمند سازی بازدید مجدد تاکید میگردد با توجه به هوشمند سازی فرایند بازدید برای کلیه درخواست ها و ایجاد بانک اطلاعاتی از کارشناسان بازدید ، نیازی به اخذ مهر و امضاء دفتر ارائه دهنده خدمات شهرداری و یا مهندسین ناظر یا طراح و ... در جهت تائید گزارش بازدید نمیباشد. از سوی دیگر با توجه به درج کامل تصاویر در ارشیو تبلت ( با مشخصات تاریخ و ساعت و مختصات محل عکس برداری)، دریافت تصاویر در ارشیو و یا به صورت فیزیکی ممنوع میباشد.ضمنا اعتبار گواهی های صادره به تاریخ بازدید صورت گرفته، میباشد لذا تعیین اعتبار زمانی برای بازدید و بروزرسانی کردن بازدید صحیح نمیباشد. لازم به ذکر است در قسمت سوابق موجود گواهی ، فیلد تاریخ بازدید موجود بوده و اخرین تاریخ بازدیدی که گواهی بر اساس ان صادر میگردد در این فیلد اعلام میشود.

3-صلحنامه :در مواردیکه نیاز به تنظیم صلحنامه باشد برابر مکاتبه شماره 29/98/73770-98/4/29 پرونده سیستمی به حوزه املاک جهت تنظیم صلحنامه ارسال می گردد و پس از ورود پرونده به کارتابل املاک، اطلاعات مورد نیاز برداشتگردیده و بلافاصله پرونده جهت انجام سایر مراحل بصورت موازی به کارتابل شهرسازی عودت میگردد. لازم به ذکر است صدور گواهی نهایی شهرسازی منوط به ارسال صلحنامه توسط سازمان مربوطه خواهد بود.

4- تعیین خلاف : بر اساس مکاتبه شماره 29/97/162278 مورخه 97/8/26 مقرر گردیده کروکی جانمایی و جرمگذاری ساختمانی با جزئیات کامل اعم از پخی ها ، پیش آمدگی و عقب نشینی ها ، درز انقطاع ، نورگیر، وید ، داکت با اندازه گذاری کامل و مقیاس مناسب توسط کارشناس بازدید ترسیم و درآرشیو الکترونیکی پرونده درج شود . پس از آن با مد نظر قرار گرفتن مزاحمت و مشرفیت نسبت به مجاورین در مرحله تعیین خلاف ، میبایست بررسی تحلیل توسط کارشناس دفتر و کارشناس شهرسازی منطقه با تطبیق تخلفات ساختمانی با کروکی جانمایی انجام گردیده و در خصوص ارایه صحیح لایحه و اطلاعات به کمیسیون ماده صد اقدام گردد. ( ترسیم کروکی مطابق چک لیست کمیسیون ماده صد در شرح خدمات کارشناسان بازدید دفاتر پیشخوان نمیباشد )

5- لایحه :مدارک و موارد ارسالی به کمیسیون ماده صد میبایست بر اساس اخرین چک لیست ابلاغی کنترل گردد. باتوجه به درج جرائم آرای ماده صد به سال وقوع تخلف ، احصاء و بررسی و کنترل سال وقوع تخلف علی الخصوص در موارد ذیل بسیار مهم خواهد بود:

درخصوص پرونده هایی که دارای گواهی بوده و پس از آن تخلفی به سال وقوع قبل از گواهی به صورت ازقلم افتادگی(با طی روال آن) اعلام می گردد
سال وقوع تخلف تغییرکاربری (تبدیل به کاربری دیگر)
سال وقوع تخلف کسری پارکینگ

لازم به ذکر است برابر ابلاغیه شماره 29/98/106610- 98/6/10 در مرحله کنترل و یا تایید محاسبات لایحه میبایست استعلام از اداره نظارت بر ساخت و سازها صرفا برای بررسی شاکی خصوصی و یا پلمپ قضایی انجام ودرصورت وجود شاکی ،کد تخلف شاکی خصوصی اعلام گردیده و درفیلد توضیحات لایحه اگر شاکی غیر خصوصی ( از جمله سازمان بازرسی، حوزه قضایی، اداره مسکن و شهرسازی، فرمانداری، استانداری) می باشد، عنوان گردد.

6-ارسال به کمیسیون: پس از تایید لایحه , دفاعیه و اخطاریه میبایست توسط کارشناس اداره نظارت بر ساخت و سازها به مالک اعطا و ابلاغ اخطاریه توسط اداره اجرائیات انجام و اسکن مدارک و ارسال به کمیسیون نیز توسط اداره نظارت بر ساخت و سازها انجام گردد.

7- برگشت از کمیسیون و ابلاغ رای : ابلاغ آرای کمیسیون ماده صد طبق گردش کار تدوین شده ارسالی طی مکاتبه شماره 29/98/117342مورخه 98/6/25 پس از برگشت پرونده توسط ضابط قضایی انجام و درسامانه اجرای احکام درج میگردد. درصورت اعتراض به رای ، اعتراضیه توسط اداره نظارت بر ساخت و سازها به مالک اعطاء و پس از اخذ تاییدیه موردنیاز در سوابق اسکن و درج می گردد.
8- اخذ تاییدیه فضای سبز : با توجه به مکاتبه شماره 29/95/246399 مورخه 95/12/14 میبایست بعد از مرحله نقشه برداری جهت تکمیل فرم فضای سبز و کروکی محل قرار گیری درختان موضوع به اداره فضای سبز مناطق ارجاع گردد و نتیجه آن در اعلام ضابطه و هیئت فنی و هیئت پارکینگ و ارسال به کمیسیون ماده صد مد نظر قرار گیرد.

9- چک لیست کنترلی در زمان صدور پایانکار بهره برداری :

9-1-فرم درخواست

9-2-کنترل آدرس

9-3-مدارک ملک و مالکیت (سند ، مدارک شناسایی ، وکالت نامه و ...)

9-4-بازدید

9-5-هیات فنی یا دستورات اخذ شده (در صورت شمول )

9-6-هیات پارکینگ

9-7-نقشه برداری

9-8-اعلام ضابطه

9-9-کمیسیون ماده 5 و کمیسیون فنی (در صورت شمول )

9-10-تعییین خلاف

9-11-صلحنامه ها و نحوه اعمال در سیستم (درصورت شمول )

9-12- فرم لایحه و اراء کمیسیون ماده 100

9-13- محاسبات درامد

9-14- فیش های شهرسازی و درامدی و نوسازی و مستندات تقسیط

9-15- کنترل مفاصا حساب تامین اجتماعی (در صورت تقسیط و یا عدم پرداخت حقوقات بیمه در پروانه یا گواهی عدم خلاف ). (برابر مکاتبه شماره 22/97/71624مورخه 97/04/20)

9-16-کنترل نصب توری بر روی درب و پنجره ها (برابر مکاتبه شماره 29/93/48136مورخ93/03/26)

9-17-کنترل نصب صندوق پستی به تعداد واحدها (برابر مکاتبه شماره 29/93/26993 مورخه93/02/21)

9-18-اخذ تاییدیه استحکام بنا(برابر مکاتبه شماره 29/94/168930 مورخه 94/9/28 و 212627/ 29/96 مورخه 96/11/12)

9-19-اخذ تاییدیه اسانسور(برابر مکاتبه شماره93532/ 29/95 مورخه 95/5/17)

9-20-کنترل نما و نمای جانبی

9-21-کنترل تاییدیه اتش نشانی( در صورت شمول )

9-22-کنترل پیاده رو سازی

9-23- بررسی اطاقک نگهداری پسماند ( درصورت شمول )

9-24- بررسی تعهدات (تعهدنامه ماده واحده ،تعهدنامه رعایت میزان در مسیر ،تعهدنامه املاک بدون سند و مشاعی ،تعهد استحکام بنا قبل از سال 1374 و تعهد نامه پیشروی طولی و مزاحمت همسایگی)( در صورت شمول )

9-25-اخذ تاییدیه میراث فرهنگی (در صورت شمول )( برابر مکاتبه شماره 29/95/211928 مورخه 95/11/02)

9-26- کنترل حرائم (در صوزت شمول )

9-26-1-تایید شرکت قطار شهری برابر مکاتبه شماره 62/97/141080 مورخه 97/07/24 در خصوص املاک واقع در مجاورت و حرائم خطوط قطار شهری

9-26-2-حرائم امنیتی ( اداره اطلاعات , باغ ملک اباد و ....)

9-26-3-حرائم تاریخی (باغ خونی , باغ نادری , گنبد سبز و ....)

9-26-4-حرایم حقوقی (خطوط گاز و فشار قوی و ....)

9-27- توضیحات پایانکار
پیرو درخواست مکرر بعضی از مناطق محترم در رابطه با اعلام کلیه اعتبارسنجی های موجود در مرحله تایید مدیران ، چک لیست کامل تهیه و در مورخ 98/4/22 در تابلو اعلانات اطلاع رسانی گردیده است. لذا کارشناسان محترم قبل از ارسال به مرحله تایید مدیر میبایست کلیه موارد اعلامی را کنترل تا از رفت و برگشت مکرر پرونده خودداری گردد.
لازم به ذکر است پس از بایگانی نمودن پرونده گزارشی از کلیه مراحل مرتبط (اعلام ضابطه و بازدید و توضیحات درخواست و ...) در پوشه ای تحت عنوان گزارش پرونده در ارشیو الکترونیکی پلاک درج میگردد لذا نیاز به درج گزارشات مربوطه در سوابق توسط دفاتر نمیباشد.
با توجه به اینکه کلیه فرآیند توسط واحد محترم خدمات شهری و فنی عمران مناطق بصورت موازی قابل کنترل خواهد بود ( و در صورت لزوم امکان قفل نمودن املاک دارای مشکل به صورت سیستمی فراهم می باشد )، لذا اخذ استعلام سیستمی مجزا از واحدهای نامبرده وجاهتی نداشته و در صورت وجود شرایط خاص در منطقه و ضرورت به ایجاد فرایند متفاوت، میبایست مراتب به این اداره کل اعلام تا بررسی لازم صورت گیرد.

10- توضیحات پایانکار:طی مکاتبه شماره 29/96/161168 مورخه 96/8/23 توضیحات درخواست گواهی پایانکار یکسان سازی و به کلیه مناطق ابلاغ و میبایست بر اساس وحدت رویه اقدام و درصورت نیاز به تغییر، میبایست مراتب به کارشناس این اداره کل اعلام گردیده و از درج توضیحات غیر ضروری خودداری گردد.

-تحویل فیزیکی پرونده :با عنایت به مکاتبه شماره 29/97/200103 مورخه 97/10/17و ایجاد گزارشی تحت عنوان تحویل فیزیکی پرونده، دفاترمیبایست فرم مربوطه را از قسمت مکاتبات گواهی تهیه و پس از تکمیل و امضا همزمان با تحویل فیزیک پرونده ها به نماینده منطقه تحویل نمایند. لذا با توجه به امکانات گزارش گیری تعریف شده و اعطای دسترسی به نمایندگان مناطق جهت ساماندهی وضعیت دقیق پرونده های صادر شده و اسناد فیزیکی دریافت شده از دفاتر پیشخوان، میبایست گزارش فصلی به این اداره کل ارسال گردد. لازم به ذکر است اسامی اعلامی به عنوان نمایندگان مناطق نیز مستمرا بروز رسانی و به این اداره کل اعلام گردد.

مرجع صادرکننده: اداره کل امور شهرسازی
شماره: 29/98/125923
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.4505106608073
Qt: 2.6087894439697