۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰۸:۵۴ ۴۴۵
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

توقف اجرای عملیات حدنگار در کلیه مناطق بجز 9 و 11

احتراما پیرو نامه شماره 62/98/146348 مورخ 98/08/02 ریاست محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با توجه به درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان ، اجرای فرآیند حدنگار در کلیه مناطق بجز 9 و 11 (مناطق پایلوت) تا اطلاع ثانوی متوقف و فرایند کلیه پایانکارها طبق روال قبل اقدام گردند. مراتب جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی به واحدهای زیر مجموعه به حضور ارسال می گردد.

مرجع صادرکننده: معاونت شهرسازی و معماری
شماره: ۱۵۰۲۳۶ /۲۹/۹۸
تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
No Cache
Gt: 1.5589632987976
Qt: 1.2553951740265