۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰۹:۳۷ ۱۸۶۱
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

ضوابط و مقررات طراحی و جانمایی پارکنیگ

باسلام

فایل پیوست مطالعه شود

مرجع صادرکننده: شورای اسلامی شهر مشهد
شماره: 5/98/14986/ش
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.6745613416036
Qt: 2.9516444206238