۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰۷:۰۱ ۲۰۴
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

در خصوص رعایت الزامات استاندارد پله برقی و پیاده رو های متحرک

با سلام و احترام

به پیوست تصویر پاسخ استعلام بعمل آمده از اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی در خصوص رعایت استاندارد پلکان برقی و پیاده رو های متحرک به همراه فایل مستندات استاندارد مربوطه ارسال می گردد.

مرجع صادرکننده: اداره کل امور شهرسازی
شماره: ۲۲۳۷۳۴ /۲۹/۹۸
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.8824973106384
Qt: 3.2719206809998