۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۲:۳۹ ۱۰۹
طبقه بندی: اداره کل امور شهرسازی
چچ

معابر ویژه

با سلام و احترام

با عنایت به نامه شماره 14088 /5/99/ش مورخ 1399/08/28 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص معابر ویژه سطح شهر و به استناد تبصره 6 ذیل جدول شماره 22 شیوه نامه ملاک های تصمیم گیری و نحوه اقدام کمیته های فنی و شهرسازی مشهد ابلاغی به شماره 29/99/110017 مورخ 99/06/06 ، به پیوست دفترچه ممهور به مهر شورا در خصوص معابر ویژه جهت بهره برداری و اقدام لازم درج می گردد.