۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰۹:۴۴ ۵۶
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

نحوه پاسخگویی به درخواست‌های جاری در زمان ابلاغ طرح‌های تفصیلی جدید

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 1.4014380772909
Qt: 1.0438525676727