۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰۸:۲۴ ۳۱
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

اطلاع‌رسانی مفاد مصوبه نحوه پاسخگویی به درخواست‌های جاری در زمان ابلاغ طرح‌های تفصیلی جدید

در خصوص نحوه پاسخگویی به درخواست‌های جاری در زمان ابلاغ طرح‌های تفصیلی جدید و در راستای اجرای بند 3 مبنی بر اطلاع‌رسانی مفاد مصوبه، ضروری است

مرجع صادرکننده: شهرداری مشهد
شماره: ۱۲۳۹۲۷ /۲۲/۱۴۰۰
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳