۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۰۹:۱۱ ۳۲
طبقه بندی: اداره کل امور شهرسازی
چچ

نحوه اقدام در خصوص جابجایی تراکم در محدوده طرح جنوب غرب

احتراما با عنایت به جلسات هماهنگی صورت گرفته در خصوص جابجایی تراکم در محدوده طرح تفصیلی جنوب غرب، و تاکید مشاور بر رعایت لفافه طرح تفصیلی ...

احتراما با عنایت به جلسات هماهنگی صورت گرفته در خصوص جابجایی تراکم در محدوده طرح تفصیلی جنوب غرب، و تاکید مشاور بر رعایت لفافه طرح تفصیلی و حفظ تراکم مصوب در ساخت و ساز ها، مقرر شد در شرایطی که احداث بنا پس از تاریخ ابلاغ طرح تفصیلی جنوب غرب (1400/06/10) صورت گرفته باشد، جابجایی تراکم در خارج از لفافه مصوب اعمال نگردد و زیربنا های مازاد از مجوز و طرح ملاک عمل در قالب تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد ارسال شود. مراتب جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد.

فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 2.3946293195089
Qt: 2.5735061168671