۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰۸:۴۰ ۷
طبقه بندی: اداره کل امور شهرسازی
چچ

مغایرت های جزئی و اساسی به شماره ۹۴۹۳۶ /۲۹/۱۴۰۰

با سلام و احترام

به اطلاع می رساند در خصوص درخواست های استعلامات، کلیه کارشناسان محترم بازدید منتخب می بایست وفق ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی (مغایرت های جزئی و اساسی به شماره ۹۴۹۳۶ /۲۹/۱۴۰۰) عمل نموده و مقتضی است نسبت به رعایت موارد ذیل دقت بیشتری نمایند :

  1. آگاه سازی صحیح متقاضیان از نوع مغایرت های موجود و اقدامات احتمالی مورد نیاز ایشان (مانند رفع مغایرت اساسی و یا نحوه ارجاع پرونده به ناظرین شهرسازی مناطق (توسط متقاضی) پس از عدم تایید توسط کارشناس بازدید)
  2. مورادی که دارای مغایرت جزئی مطابق دستورالعمل فوق الذکر هستند، می بایست توسط کارشناسان بازدید تایید شوند. (در مواردی که مغایرت جزئی وجود دارد، مشاهده می گردد کارشناسان بازدید عدم تایید پرونده را اعمال و موجب طولانی شدن فرآیند صدور و سرگردانی متقاضیان محترم گردیده اند)
مرجع صادرکننده: اداره کل امور شهرسازی
No Cache
Gt: 1.0620299975077
Qt: 0.61530494689941