فهرست خدمات و فرآیندهای سازمانی
 • شهرداری الکترونیک
  ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۳:۰۴

  شهرداری الکترونیک

  نوع خدمت : خدمات الکترونیکی
 • اپلیکیشن «شهرمن»
  ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۳:۰۹

  اپلیکیشن «شهرمن»

  نوع خدمت : خدمات الکترونیکی
 • فضای اطلاع رسانی شفاف (فاش)
  ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۳:۰۸

  فضای اطلاع رسانی شفاف (فاش)

  نوع خدمت : خدمات الکترونیکی
 • مرکز نوآوری شهری
  ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۳:۰۷

  مرکز نوآوری شهری

  نوع خدمت : خدمات الکترونیکی
فهرست طبقات
پربازدیدترین خدمات و فرآیندهای سازمانی